Ecocert Fair trade is een Frans label voor eerlijke handel

Label

Ecocert Fair trade

Ecocert Fair Trade is een Frans label voor eerlijke handel met het Globale Zuiden, opgericht in 1991. Het label kan teruggevonden worden op onder meer voedingsproducten, textiel en cosmetica.

Ecocert Fair Trade garandeert goede arbeidsomstandigheden en omvat eveneens een reeks milieucriteria. Ten slotte biedt het label (financiële) ondersteuning aan de producent en zijn gemeenschap.

Het label wordt beheerd en onafhankelijk gecontroleerd door Frans controle- en certificatieorgaan Ecocert. Dat orgaan is ontstaan ter ondersteuning van de Franse biologische landbouw. Het verspreidde zich geleidelijk aan over de landsgrenzen, tot buiten Europa, naar Afrika, Azië en Amerika. Het label beperkt zich tot de landbouwfase. Verdere stappen in de keten, zoals de verwerking, zijn niet onderworpen aan de volgende criteria.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Ecocert Fair Trade is slechts gedeeltelijk een milieulabel. Ecocert besteedt aandacht aan milieuvriendelijke landbouwpraktijken voor de bescherming en het behoud van biodiversiteit.

Het label focust ook op beperkt en veilig gebruik van chemicaliën, afvalbeheer, erosiecontrole, behoud van de bodemvruchtbaarheid en verantwoord waterbeheer. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet gebruikt worden. De meest schadelijke pesticiden evenmin. Het gebruik van kunstmest is wel toegelaten bij dit label. Primaire bossen mogen niet gekapt worden.

Ecocert Fair Trade werkt met progressieve milieucriteria, die over periodes van één tot meerdere jaren strenger worden.

Sociaal

Ecocert Fair Trade is voornamelijk een sociaal label. Het label legt een hele reeks sociale criteria op voor de katoenteelt, gebaseerd op de ILO-Conventies, waaronder een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid, een gegarandeerd minimumloon en het recht op collectief overleg, een werkweek van maximaal 48 uur en een verbod op kinderarbeid en discriminatie.Deze criteria zijn niet van toepassing op de volgende stappen in de textielketen, zoals naaiateliers.

Producten bestaande uit één materiaal die gecertificeerd zijn door Ecocert Fair Trade, zijn minstens 95 procent fair trade. Producten met meerdere materialen moeten ook een minimaal percentage fair trade ingrediënten bevatten om het label te mogen dragen, maar dat percentage varieert sterk per productgroep: van minstens 5 procent voor luchtverfrissers tot minstens 70 procent voor textielvezels. De hierboven beschreven criteria zijn enkel van toepassing op de fair trade ingrediënten.

Voor organisaties van kleine boeren eist Ecocert Fair Trade dat er een structuur wordt opgezet die toelaat dat boeren hun producten op de markt kunnen brengen. Beslissingen binnen de organisatie moeten op een democratische manier gebeuren. De leden moeten kunnen participeren in de activiteiten van de organisatie. De organisatiewerking moet transparant zijn.

Producenten krijgen een minimumprijs voor hun producten, gebaseerd op de kostprijs van de productie, en een fair trade premie. Dankzij de minimumprijs kunnen de producenten de kosten dekken van een duurzame productie. Ze gebruiken de fair trade premie om de situatie van de producenten en de lokale gemeenschappen te verbeteren. Deze middelen worden geïnvesteerd in onder meer kwaliteitsverbetering, gezondheidszorg, educatie, milieu, en de lokale economie.

Ecocert Fair Trade eist ook prefinanciering van de handelaars indien producenten dit vragen. Contracten met handelaars moeten langetermijnplanning en duurzame productiemethoden mogelijk maken.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door Ecocert zelf. Ecocert is een controleorganisme, geaccrediteerd door de Franse overheid, dat onafhankelijk controles uitvoert.
Meer info op http://www.ecocert.com/.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.ecocert.com/.