Nature et Progrès is een label voor cosmetica, biologische en onderhoudsproducten

Label

Nature et Progrès

Nature et Progrès is een label voor biologische producten. Het label kan worden teruggevonden op voedingsproducten, cosmetica en detergenten. Het geeft aan dat de productie op een milieuvriendelijke wijze gebeurt. Dit wordt aangevuld met bijkomende vereisten inzake biodiversiteit, seizoensgebondenheid, …

Het label is verankerd in de Europese wetgeving en wordt beheerd door Nature et progrès. De controle gebeurt door deels onafhankelijke controle-organismen en deels door Nature et progrès. Nature et progrès is een federatie waarin landbouwers en consumenten samenwerken ter promotie van de biologische landbouw.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Het label geeft aan dat de producten voldoen aan de voorwaarden van de biologische landbouw. Daarnaast legt het charter van Nature et Progrès een reeks van strengere regels op inzake het gebruik van biodiversiteit, seizoensgebondenheid, dierenwelzijn, korte keten en gebruik van grondstoffen.

Bij de productie zijn een reeks van schadelijke stoffen verboden. De producten moeten goed biologisch afbreekbaar zijn.

Sociaal

Het charter van Nature et Progrès legt een aantal criteria op inzake transparantie, solidariteit, kennisverspreiding en ethische financiering van de bedrijfsvoering.

WAT ZEGT DE WET?

Verordening (EG) nr. 834/2007 (en zijn aanpassingen) van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten. Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

WIE CONTROLEERT?

De controle van de criteria van de biologische landbouw gebeurt door onafhankelijke geagreëerde controle-organismen aangeduid door de nationale overheden.

De controle van het charter van Nature et progrès gebeurt door vrijwilligers (landbouwers en consumenten) die een auditrapport opmaken. Dit rapport wordt vervolgens beoordeeld door een cotnrolecommisie die uiteindelijk het label toekent.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria inzake het label kan worden geraadpleegd op http://www.natureetprogres.org