Blauwe Engel is een Duits label voor ecologische producten, zoals papier

Onderdeel van Der Blauer Engel
Label

papier: Der Blauer Engel

Blauwe Engel (Der Blauer Engel) is een Duits label voor ecologische producten, opgericht in 1978 door het Duits ministerie van Binnenlandse Zaken. Het label kan onder meer teruggevonden worden op papier. Het label heeft specifieke criteria voor elk type product, zoals printerpapier en tissuepapier.

Het label garandeert dat de productie gebeurt op milieuvriendelijke wijze.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving en wordt beheerd door het Duitse ministerie van Milieu, de Duitse milieuadministratie, een jury bestaande uit diverse stakeholders en het Duits instituut voor gezondheid, kwaliteit en labelling (RAL).

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Blauwe Engel is een milieulabel. De producten bestaan voor de volle 100 procent uit gerecycleerd papier. Het gebruik van oud papier om papier te produceren helpt om het ecosysteem te redden en om de afvalberg te verminderen, luidt het motto van het label.

Bij de productie van het papier is het gebruik van giftige stoffen verboden. Ook is er een verbod op bleking met chloorgas en op optische witmakers, de chemische toevoegingen die regelmatig gebruikt worden om de kleur van het papier intensief wit te maken.

Het label legt evenwel geen maximale emissienormen naar water en lucht op voor schadelijke stoffen bij productie. Ook heeft het geen normen voor het energieverbruik en de CO2-uitstoot. De producten zijn getest op hun doelmatigheid.

Sociaal

Blauwe Engel is geen sociaal label. Het label kijkt niet om naar goede arbeidsomstandigheden tijdens de productie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door het Duits instituut voor gezondheid, kwaliteit en labeling (RAL).

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.blauer-engel.de.