Privacy policy

Voordat u begint met het privacybeleid, enkele definities:

De Deeluitgeverij: De Deeluitgeverij BVBA, gevestigd te 2060 Antwerpen aan de Duboisstraat 50, beheerder van labelinfo.be.

Cookies: kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, tablet of mobile) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

Data: bezoekersgegevens.

Google Analytics: een applicatie van Google die De Deeluitgeverij BVBA gebruikt om het verkeer van, op en naar de website te tracken en te analyseren. Derden: een andere partij dan De Deeluitgeverij BVBA.

Derden: een andere partij dan De Deeluitgevij BVBA

1. Welke informatie wordt verzameld en hoe wordt deze verzameld?

Google Analytics:

Google Analytics verzamelt gegevens van websitebezoekers en geeft ze aan De Deeluitgevij BVBA. Op haar beurt kan De Deeluitgevij BVBA statistisch analyseren welke categorieën van mensen de website bezoeken en kan ze de website optimaliseren aan de hand van de resultaten. Google Analytics verzamelt:

- Locatie
- Apparaat
- Browser
- Besturingssysteem
- Serviceprovider
- IP-adres (het laatste octect is gemaskeerd)

Google Analytics verzamelt ook de volgende gegevens. Deze bepalen ze aan de hand van uw surfgedrag door cookies op te slaan.

- Leeftijd
- Geslacht
- Surfgedrag
- Interesses

2. 2. Waarom heeft De Deeluitgevij BVBA persoonsgegevens nodig?

 De Deeluitgevij BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

-De Deeluitgevij BVBA analyseert het gedrag van de bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren.

3. Hoe beveiligt De Deeluitgevij BVBA de verzamelde persoonsgegevens?

 De Deeluitgevij BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@deeluitgeverij.be.

4. Derden

Labelinfo deelt geen gegevens van bezoekers aan derden. 

Labelinfo verkoopt geen gegevens van bezoekers aan derden.

5. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, mobiel, tablet) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

De Deeluitgevij BVBA gebruikt cookies om:

- De technische werking van de website te optimaliseren

- Het gebruik te vergemakkelijken

- Voorkeursinstellingen te onthouden

- Analyseren van websitegebruik (Google Analytics)

U kan uw browserinstellingen wijzigen en cookies uitschakelen. Via volgende links kan u per browser meer informatie vinden over Cookies:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera Browser

safari

Internet Explorer

6. Google Analytics

Om uw bezoek te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij worden er cookies op onze website geplaatst en hebben wij de nodige maatregelen getroffen om uw privacy te garanderen.

• De Deeluitgevij BVBA heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google

• De Deeluitgevij BVBA heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd

• De Deeluitgevij BVBA maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

• De Deeluitgevij BVBA maakt gebruik van cookies voor Google Analytics

Wenst u liever niet dat Google Analytics gegevens verzamelt, kan u deze op volgende manieren blokkeren:

 

• U kan Google Analytics blokkeren in uw browser(s). Dat kan via de browser-add-on voor Google Analytics. Meer info over de privacy van Google Analytics, vindt u hier.

• U kan via uw Google-account de door u bezochte sites en apps bekijken en indien gewenst bewerken.

• U kan via de incognitomodus in de browser surfen op het internet zonder dat de websites gegevens van u opslaan.

 

De opgeslagen gegevens worden in Google Analytics voor 26 maanden bewaard. Nadien worden ze automatisch verwijderd.

 

7. Duur van verzamelde gegevens

De Deeluitgevij BVBA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

 

8. Contactinformatie

 

Bij Labelinfo houden we van feedback, en al zeker als we iets aan mee kunnen doen. Voor opmerkingen en vragen omtrent uw privacy op labelinfo.be kan u altijd hier terecht:

De Deeluitgevij BVBA

Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen

+32 3 680 24 97

privacy@deeluitgeverij.be