Nature is een Duits label voor ecologische bouwmaterialen en tapijten

Label

Nature Plus

Nature Plus is een Duits label voor ecologische bouwmaterialen, opgericht in 2001. Het label kan worden teruggevonden op alle soorten bouwmaterialen van verven en vernissen, hout en tapijten tot vloerbekleding.

Het label garandeert dat de productie op milieuvriendelijke wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten en gezondheidscriteria voor de verschillende productcategorieën.

Het label wordt beheerd door Nature Plus, een internationale vereniging die de milieu- en gezondheidsbescherming bevordert in de bouwsector. De vereniging geeft informatie aan consumenten over milieuvriendelijke en onschadelijke bouwproducten en materialen voor binnenhuisinrichting.

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Nature Plus is een milieulabel. Bij de productie is het gebruik van schadelijke stoffen (zoals zware metalen, pesticiden en conserveringsmiddelen) verboden of zijn er drempelwaarden die niet mogen worden overschreden. Het label legt zeer strenge criteria op voor vluchtige organische stoffen (VOS), die kunnen verdampen uit bouwmaterialen en ingeademd kunnen worden.

Het label hanteert criteria voor geurhinder. Het legt normen op voor onder meer het energieverbruik en de broeikasgasuitstoot bij de productie. Verder zijn er criteria inzake het gebruik van duurzame materialen (zoals FSC-hout en plantaardige ingrediënten) voor bepaalde categorieën. Ten slotte legt het label een aantal kwaliteitscriteria op aan de producten.

Sociaal

Nature Plus is ook een sociaal label. Het label legt een hele reeks sociale criteria op, gebaseerd op de ILO-conventies, waaronder een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid, een gegarandeerd minimumloon en het recht op collectief overleg, een werkweek van maximaal 48 uur en een verbod op kinderarbeid en discriminatie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt op basis van beoordelingsrapporten. Analyses worden uitgevoerd door verschillende onafhankelijke testinstituten, aangeduid door Nature Plus.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.natureplus.org.
In België vertegenwoordigt VIBE het Nature Plus label.