Hoe werkt Labelinfo?

Wil je duurzame keuzes maken bij de aankoop van producten? Labels kunnen je daar goed bij helpen. Omdat het ene duurzaamheidslabel het andere niet is, weet je soms niet of het label betrouwbaar is. Bedrijven die rekening houden met duurzaamheid leveren veel inspanningen om een label voor hun producten te behalen en te behouden. Daarom is het belangrijk om onafhankelijk gecontroleerde inspanningen te onderscheiden van andere acties.

Labelinfo helpt je hierbij en werkt volgens drie categorieën; labels, pictogrammen en reclame. We willen dat je snel kan inschatten waar een bepaald label voor staat en hoe het scoort ten opzichte van gelijkaardige labels, zodat je gemakkelijker keuzes kan maken.

Wanneer spreek je van een label, een pictogram of reclame?

Labels
- Labels zijn transparant in hun werking en bieden in tegenstelling tot reclame en pictogrammen garanties over aspecten zoals milieu, sociale omstandigheden en/of dierenwelzijn. 
- De criteria waaraan de producten moeten voldoen zijn openbaar en iedere producent kan het label aanvragen.
- Er gebeurt een grondige controle door een onafhankelijke controle-organisatie die nagaat of aan alle opgelegde criteria wordt voldaan.

Pictogrammen
- Er is weinig tot geen controle over het gebruik van pictogrammen en ze kunnen dus door iedereen gebruikt worden. 
- Vaak is de exacte betekenis ervan moeilijk te achterhalen.

Reclame
- We spreken van reclame wanneer een bedrijf ervoor kiest om een eigen label op zijn producten te plaatsen. Op die manier tonen ze hun positieve inspanning omtrent duurzaamheid naar de consument. 
- Door een gebrek aan onafhankelijke controle zijn er echter niet altijd garanties en kan er twijfel ontstaan over de betrouwbaarheid. Het is niet toegankelijk voor andere producten.

 

Hoe opzoeken? 

Per label:
Wil je meer weten over één bepaald label?
Op de homepagina vind je een zoekbalk.
Typ het label dat je zoekt in en klik erop. 
De fiche van dit label verschijnt en geeft je een beknopte beschrijving. 
Ook vind je informatie over de garanties die dit label geeft, de wetgeving, wie het label controleert, producten die dit label dragen, extra weetjes en interessante links.

Per productgroep:
Wil je weten welke labels er bestaan binnen een bepaalde productgroep zoals voeding of textiel?
Klik dan in het linker menu op de juiste categorie. 
Je vindt er een overzicht van de labels binnen deze categorie. 
Je kunt nog specifieker zoeken door op een van de subcategorieën in het menu te klikken.

Vergelijkingstabellen:
Je kan ook de vergelijkingstabellen raadplegen en downloaden. 
Zo zie je in een oogopslag aan welke criteria producten kunnen voldoen binnen dit label en wat de verschillen zijn tussen gelijkaardige labels.