BDIH is een internationaal label voor biologische cosmetica

Onderdeel van BDIH
Label

cosmetica: BDIH

BDIH (Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen) is een internationaal label voor biologische cosmetica, opgericht in 2001. Het label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke wijze gebeurt en dat een deel van de ingrediënten afkomstig zijn uit de biologische landbouw.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd door Cosmebio. Cosmebio maakt deel uit van Cosmos, een Europees initiatief dat pleit voor een harmonisering van alle labels voor ecologische cosmetica.

BDIH is een van de vijf initiatiefnemers van de Cosmos Standard. Het is een non-profit organisatie, die samenwerkt met bedrijven in de farmaceutische sector, de sector voor gezondheidsproducten, voor voedingssupplementen en tot slot voor producten voor persoonlijke hygiëne.

De controle gebeurt door een onafhankelijk controleorganisme.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

BDIH is een milieulabel. Het label geeft producten aan waarvan een deel van de ingrediënten afkomstig is uit de biologische landbouw. Ingrediënten van de cosmetica moeten voor minimaal 20 procent afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Niet-natuurlijke ingrediënten zijn toegelaten als er geen alternatieven zijn.

Bij de productie mag slechts een beperkt aantal additieven en verwerkingstechnieken worden gebruikt. Nanomaterialen zijn verboden. Het label hanteert strenge normen voor biologisch afbreekbaarheid van de producten en de toxiciteit voor het waterleven: hiervoor legt het drempelwaarden op. Ook zijn er criteria die de hoeveelheid verpakking per dosis begrenzen en een verbod op bepaalde verpakkingsmaterialen, zoals PVC.

Er is een streng verbod op het gebruik van schadelijke stoffen en schadelijke productieprocessen. Bovendien is er een verbod op ggo's. Er zijn evenwel geen criteria voor de reductie van het verpakkingsafval. Het label biedt geen kwaliteitsstandaarden.

Sociaal

BDIH is geen sociaal label. De ingrediënten moeten niet fair trade zijn.

Dierenwelzijn

BDIH besteedt aandacht aan dierenwelzijn. De producten mogen niet getest worden op dieren. De ingrediënten mogen niet afkomstig zijn van dode dieren.

WAT ZEGT DE WET?

Verordening (EG) nr. 834/2007 (en zijn aanpassingen) van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten.
Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door International Organic and Natural Cosmetics Corporation (IONIC). Dit controleorganisme werd opgericht door BDIH.
Meer info op http://www.ionc.info.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.ionc.info.