Forum Ethibel is een certificaat voor duurzame financiële producten.

Onderdeel van Forum Ethibel
Label

geld: Forum Ethibel

Forum Ethibel is een internationaal label voor duurzame financiële producten zoals beleggingsfondsen, opgericht als Ethibel in 1991 in België. Het label bestaat in twee versies: Pioneer en Excellence. Beide labels garanderen dat de fondsen enkel investeren in bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren. Het label garandeert dat producten beantwoorden aan bepaalde ethische en duurzaamheidscriteria. Het label wordt beheerd en gecontroleerd door Forum Ethibel met behulp van externe experts.

Forum Ethibel voert een audit uit op basis van de door de klant bepaalde criteria, en verifieert of het product voldoet aan de zelfopgelegde ethische en/of duurzame criteria. Forum Ethibel audit en certificeert ook niet-financiële producten zoals sociale programma’s, koolstofreductieprogramma’s en ethische keurmerken.

Een product moet aan bepaalde minimale duurzaamheidscriteria – minstens met betrekking tot arbeidsrechten, mensenrechten, milieudelicten en wapens – voldoen alvorens aanspraak te kunnen maken op een certificaat. Daarnaast moeten de criteria duidelijk, gedetailleerd en openbaar geformuleerd zijn, op basis van traceerbare en betrouwbare informatiebronnen, en is er verplicht een afgebakend beleggingsuniversum of een andere operationele referentiebasis waarop de audit kan steunen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Forum Ethibel is een milieulabel. Beleggingsfondsen mogen niet investeren in nucleaire energie, schadelijke chemicaliën en genetisch gemodificeerde organismen in voeding. Daarnaast worden de bedrijven gequoteerd op milieucriteria zoals ecodesign, duurzaam water en energiegebruik. Op basis hiervan wordt een score van A tot E toegekend.

Enkel bedrijven met minstens een C-rating worden opgenomen in het investeringsfonds en kunnen worden gebruikt bij de samenstelling van een door Ethibel gecertificeerd beleggingsfonds. Het Pioneer label wordt toegekend aan beleggingsfondsen die enkel investeren in bedrijven met een rating A en B. Het Excellence label laat eveneens toe bedrijven op te nemen met een C-rating.

Sociaal

Forum Ethibel is evenzeer een sociaal label. Beleggingsfondsen mogen niet investeren in de seksindustrie, bedrijven betrokken bij dierenmishandeling, tabak, gokspelen, bewapening en alcohol.

Daarnaast worden de bedrijven gequoteerd op mensenrechten, menselijke kapitaal, maatschappelijke impact, marktethiek en deugdelijk bestuur. Op basis hiervan wordt een score van A tot E toegekend. Ook hier worden enkel bedrijven met minstens een C-rating opgenomen in het investeringsfonds.

WIE CONTROLEERT?

Het onafhankelijk ratingbureau Vigeo voert onderzoek naar de bedrijven die in aanmerking komen voor het investeringsfonds. Op basis van dit onderzoek kent de registercommissie een rating van A tot E toe aan de bedrijven.
Meer info op www.vigeo.be en http://www.forumethibel.org.

MEER WETEN?

Een beschrijving van de werking van het label en de bijhorende criteria kunnen worden teruggevonden op http://www.forumethibel.org.

Voorbeelden van Forum Ethibel certificaten kunnen worden teruggevonden op www.forumethibel.org/content/alle_cases_audit_certificering.html.