Oekotex 100 is een internationaal label voor tapijten en textiel

Label

Oeko-tex 100

Oeko-Tex 100 is een internationaal label voor tapijten en ander textiel, opgericht in 1992.

Het label garandeert dat het eindproduct geen schadelijke stoffen bevat. Het label kijkt zowel naar natuurlijke als naar synthetische vezels.

Het label wordt beheerd door International Oeko-Tex Association, dat eveneens de controle uitvoert. Die associatie ontstond als een vereniging van 16 onderzoeksinstituten voor textiel, waaronder Centexbel, het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid. 

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Oeko-Tex 100 is gedeeltelijk een milieulabel. Het eindproduct mag geen residuen van pesticiden of zware metalen zoals lood of cadmium bevatten. Er zijn criteria opgenomen voor de kleurvastheid en wasbestendigheid.

Het label houdt geen rekening met maximale emissienormen naar water en lucht bij productie van het textiel. Er is geen verbod op genetisch gemodificeerde organismen. Evenmin is er een verbod op schadelijke productieprocessen.

Oeko-Tex 100 houdt geen rekening met de herkomst van het textiel en maakt dus geen onderscheid tussen biologische en niet-biologische stoffen.

Sociaal

Oeko-Tex 100 is geen sociaal label. Het label houdt geen rekening met de arbeidsomstandigheden. Producenten krijgen geen minimumprijs voor hun producten of fair trade premie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt op onafhankelijke manier, op basis van staalnames door leden van de International Oeko-Tex Association.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op https://www.oeko-tex.com.