De Groene Sleutel is een label voor toeristische aangelegenheden

Onderdeel van De Groene Sleutel
Label

reizen: De Groene Sleutel

De Groene Sleutel is een Europees label voor toeristische verblijven (hotels, bungalowparken,...), attracties (musea, safariparken, pretparken,...), sportinstallaties (zwembaden,...) en evenementlocaties (beurzen vergaderlocaties,...), opgericht in Denenmarken in 1994. In Vlaanderen werden de eerste Groene Sleutels uitgereikt in 2007 aan campinguitbaters.

Het label garandeert dat de beheerder aandacht besteedt aan energie, waterverbruik en andere milieuthema's.

Het label wordt beheerd door Foundation for Environmental Education (FEE), dat in Vlaanderen vertegenwoordigd wordt door Bond Beter Leefmilieu (BBL). FEE is een internationale ngo die duurzame ontwikkeling bevordert via milieueducatie. De controle gebeurt door onafhankelijke experts.

Wereldwijd werden al 2400 Groene Sleutels uitgereikt in 53 landen.

 

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

De Groene Sleutel is een milieulabel. Het label legt een aantal verplichte criteria op, die vooral gericht zijn op energie, water en afval. Zo moet een deel van de lampen energiezuinig zijn, mogen de kranen een bepaald debiet niet overschrijden en moet het afval selectief worden ingezameld. Het energie- en waterverbruik, de afvalproductie en het verbruik van chemische producten moet bijgehouden worden. Bovendien moet het management inzetten op milieucommunicatie voor consumenten. Onder meer over openbaar vervoer en energiebesparing moet het informatie verstrekken. Ook moet het personeel opgeleid worden.

Naast deze verplichte criteria hanteert De Groene Sleutel ook een aantal aanbevolen criteria, waarvan elk jaar een groter aantal moet worden vervuld. Zo worden uitbaters aangemoedigd om groene energie en regenwater te gebruiken, ecologische producten aan te kopen en automatische lichtschakelaars te installeren.

Sociaal

De Groene Sleutel is geen sociaal label.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door een onafhankelijke controleur, aangeduid door de Bond Beter Leefmilieu. Vervolgens beslist een jury met vertegenwoordigers van de overheid, milieuorganisaties en de toeristische sector over de goedkeuring van de aanvraag. Het label is telkens één jaar geldig.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.green-key.org.