HR top is een Belgisch label voor verwarmingsketels op gas.

Onderdeel van HR TOP
Label

verwarmingstoestellen: HR TOP

HR TOP is een Belgisch label voor verwarmingsketels op gas. Het label wordt ook toegekend aan condenserende luchtverhitters, warmeluchtgeneratoren en warmwatertoestellen.

Het label garandeert een hoog rendement en een lage emissie.

Het label wordt beheerd door de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden.

De controle gebeurt door de Gasgemeenschap, op basis van testresultaten van een erkend laboratorium.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

HR TOP is een milieulabel. Het label geeft verwarmingsketels aan met een minimumrendement van 95 procent bij een nominaal vermogen en met een minimumrendement van 107 procent bij deellast, naar de Europese richtlijnen. Het label legt bovendien regels op voor de maximale uitstoot van de ketel. De concentratie aan CO en NOx in de gasuitstoot mag bepaalde drempelwaarden niet overschrijden. De maximale toegelaten emissiewaarde is 110 mg/kWh voor CO en 70 mg/kWh voor NOx.

HR Top eist een totale omniumwaarborg van twee jaar op het materiaal, het arbeidsloon en de verplaatsingskosten. Daarnaast eist het ook een waarborg van drie bijkomende jaren op het verwarmingslichaam. Verder wordt technische bijstand van het merk in België voorzien tot tien jaar na de stopzetting van de productie van het model.

Sociaal

HR TOP is geen sociaal label.

WAT ZEGT DE WET?

Het lastenboek is gebaseerd op Richtlijn 92/42/EEG van de Raad van 21 mei 1992 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie en gasgestookte centrale-verwarmingsketels.
Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

WIE CONTROLEERT?

Het label wordt toegekend door de Gasgemeenschap - een samenwerking tussen de fabrikanten van gastoestellen en de Belgische aardgasfederatie Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG) - na een controle door een onafhankelijk laboratorium aangeduid door de Federale Overheidsdienst.

In Vlaanderen worden gasketels om de twee jaar nagekeken, in Brussel en Wallonië is dat om de drie jaar.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria is niet online beschikbaar.