Optimaz is een Belgisch label voor verwarmingsketels op mazout

Onderdeel van Optimaz
Label

verwarmingstoestellen: Optimaz

Optimaz is een Belgisch label voor verwarmingsketels op mazout. Sinds 2015 wordt het vervangen door het energie-efficiëntie label. U kan het label wel nog aantreffen op bestaande installaties van voor 2016.

Het label garandeert een hoog rendement en een lage emissie. Het label wordt beheerd door de Cedicol, het technisch en wetenschappelijk referentiecentrum voor het gebruik van mazout voor professionelen en overheden. Het centrum is gelinkt aan Informazout, het informatiecentrum is voor consumenten. Beide organisaties zijn in het leven geroepen door de sector om het gebruik van huisbrandolie te promoten.

De controle gebeurt door een onafhankelijke commissie, op basis van testresultaten van onafhankelijke laboratoria.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Optimaz is een milieulabel. Het label geeft verwarmingsketels aan met een minimumrendement van 93 procent bij Hi of onderste verbrandingswaarde en van 87 procent bij Hs of bovenste verbrandingswaarde.

Het label legt bovendien regels op voor de maximale uitstoot van de ketel. De concentratie aan CO en NOx in de gasuitstoot mag bepaalde drempelwaarden niet overschrijden. De maximale toegelaten emissiewaarde is 60 mg/kWh voor CO en 115 mg/kWh voor NOx voor verwarmingstoestellen ≤ 70kW.

Optimaz eist een totale waarborg van 2 jaar op het materiaal en 5 jaar op de warmtewisselaar.

Sociaal

Optimaz is geen sociaal label.

WIE CONTROLEERT?

Een speciaal opgericht onafhankelijke toekenningscommissie bepaalt welke ketel- en brandercombinaties voor het label in aanmerking komen. Deze commissie wordt gevormd door specialisten uit de verwarmingssector zoals universiteitsprofessoren, vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, divisie Energie.

Enkel verwarmingsketels getest in erkende laboratoria, kunnen aanspraak maken op een erkenning van de toekenningscommissie.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria is niet online beschikbaar.