Rainforest Alliance is een label over arbeid en leefmilieu

Onderdeel van Rainforest Alliance
Label

fair trade: Rainforest Alliance

Rainforest Alliance is een internationaal label voor duurzame landbouw, opgericht in 1987. Het label is enkel van toepassing op voedingsproducten, zoals bananen, koffie, thee, chocolade en palmolie.

Het label garandeert goede arbeidsomstandigheden en een beperkte impact op het leefmilieu. Bovendien besteedt het aandacht aan biodiversiteit.

Het label wordt beheerd en onafhankelijk gecontroleerd door Rainforest Alliance. Rainforest Alliance voldoet aan de standaarden opgelegd door Sustainable Agriculture Network (SAN). Landbouwers die voldoen aan die standaard, worden erkend met het label Rainforest Alliance.

SAN promoot efficiënte en productieve landbouw, het behoud van biodiversiteit en een duurzame levensstijl door middel van milieu- en sociale criteria.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Rainforest Alliance is voornamelijk een milieulabel. Het label besteedt aandacht aan milieuvriendelijke landbouwpraktijken voor de bescherming en het behoud van biodiversiteit.

Het label geeft producten aan die voor minimaal 30 procent afkomstig moeten zijn uit Rainforest Alliance-boerderijen. Wanneer dat percentage tussen de 30 en de 90 procent ligt, moet dat worden aangegeven op het label. Wanneer op het label geen percentage aangeduid is, betekent dit dat meer dan 90 procent van de ingrediënten van het product afkomstig zijn van Rainforest Alliance-boerderijen.

In Rainforest Alliance-boerderijen is het gebruik van sommige pesticiden niet toegestaan. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet gebruikt worden. De meest schadelijke pesticiden evenmin. Het gebruik van kunstmest is wel toegelaten bij dit label. Ook is er geen verbod op het gebruik van additieven. Primaire bossen mogen evenwel niet gekapt worden.

Het label legt strenge criteria op voor de bescherming en het behoud van biodiversiteit en waterzuivering. Verder zijn er criteria voor afvalbeheer, erosiecontrole, en behoud van de bodemvruchtbaarheid. Een deel van de criteria zijn verplicht, een ander deel is optioneel. Voor de optionele criteria moeten producenten een minimale score op de lijst met die criteria halen.

Sociaal

Rainforest Alliance is slechts gedeeltelijk een sociaal label. Het label garandeert goede werkomstandigheden.

Het legt een reeks sociale criteria op gebaseerd op de ILO-Conventies, waaronder een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid, een gegarandeerd minimumloon en het recht op collectief overleg, een werkweek van maximaal 48 uur en een verbod op kinderarbeid en discriminatie.

Producenten krijgen evenwel geen minimumprijs voor hun producten of fair trade premie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door vijf onafhankelijke controleorganismen, geaccrediteerd door SAN.
Meer info op http://sanstandards.org.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://sanstandards.org.