UTZ is een label over arbeidsomstandigheden, leefmilieu en kwaliteit.

Onderdeel van UTZ Certified
Label

fair trade: UTZ Certified

UTZ is een internationaal label voor duurzame landbouw in het Globale Zuiden, opgericht in 2002 als 'UTZ Certified'. Het is een business-to-business label en kan niet worden teruggevonden op consumentenproducten. Enkel cacao, koffie, hazelnoten en thee dragen het label.

Het label garandeert goede arbeidsomstandigheden en een beperkte impact op het leefmilieu.
Het label wordt beheerd en onafhankelijk gecontroleerd door UTZ.

Het label heeft als doel landbouwers betere technieken aan te leren, de werkomstandigheden te verbeteren en het leefmilieu te beschermen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

UTZ is voornamelijk een milieulabel. UTZ besteedt aandacht aan milieuvriendelijke landbouwpraktijken.

Het label geeft producten aan die voor minimaal 30 procent afkomstig moeten zijn uit UTZ-boerderijen. Wanneer dat percentage tussen de 30 en de 90 procent ligt, moet dat worden aangegeven op het label. Wanneer op het label geen percentage aangeduid is, betekent dit dat meer dan 90 procent van de ingrediënten van het product afkomstig zijn van UTZ-boerderijen.

In UTZ- boerderijen is het gebruik van sommige pesticiden niet toegestaan. De meest schadelijke pesticiden mogen niet gebruikt worden. Het gebruik van kunstmest is wel toegelaten bij dit label. Ook is er geen verbod op genetisch gemodificeerde organismen of op het gebruik van additieven. Wel wordt er aandacht besteed aan een beperkt en veilig gebruik van chemicaliën, afvalbeheer, erosiecontrole, het behoud van de bodemvruchtbaarheid en verantwoord waterbeheer. Primaire bossen mogen niet gekapt worden.

Het label legt bovendien voorwaarden op aan het productieproces, met betrekking tot oogsten, bewaren en verwerken van de producten. UTZ werkt met progressieve criteria. Het label legt de landbouwer een periode van vier jaar op waarna aan alle criteria voldaan moet zijn.

Sociaal

UTZ is slechts gedeeltelijk een sociaal label. Het label garandeert goede werkomstandigheden.

Het legt een reeks sociale criteria op gebaseerd op de ILO-Conventies, waaronder een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid, een gegarandeerd minimumloon en het recht op collectief overleg, een werkweek van maximaal 48 uur en een verbod op kinderarbeid en discriminatie.

Producenten krijgen evenwel geen minimumprijs voor hun producten of fair trade premie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, geaccrediteerd door UTZ Certified.
Meer info op https://www.utz.org/.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op https://www.utz.org/.