Fair Wear Foundation is geen label, maar een internationaal multistakeholderinitiatief in de textielsector

Onderdeel van Fair Wear Foundation
Label

textiel: Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation is geen label, maar een internationaal multistakeholderinitiatief voor goede arbeidsomstandigheden in de textielsector, opgericht in 1999.

Het multistakeholderinitiatief heeft geen bindende criteria, maar werkt samen met de sector om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Het multistakeholderinitiatief laat onafhankelijke controles uitvoeren door lokale experts.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Fair Wear Foundation besteedt geen aandacht aan het milieu.

Sociaal

Fair Wear Foundation is gedeeltelijk een sociaal multistakeholderinitiatief. Het multistakeholderinitiatief werkt rond een hele reeks sociale criteria in de textielverwerking: vrije keuze van arbeid, een verbod op discriminatie, kinderarbeid of uitbuiting, het recht op vakbondsvrijheid en collectief overleg, op veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden en tot slot ook op wettelijk bindende arbeidscontracten.

Het initiatief benadrukt ook de betaling van een correct loon en verbied overdreven lange werkdagen. De lonen en het aantal werkuren moeten ten minste voldoen aan de nationale wettelijke vereisten of aan de standaarden die vastgelegd zijn binnen de sector, mochten deze hoger zijn dan de nationale wettelijke vereisten.

Fair Wear Foundation garandeert evenwel niet dat alle gelabelde producten in goede arbeidsomstandigheden gemaakt zijn. Ze werken samen met bedrijven om de werkomstandigheden in de sector te monitoren en te verbeteren. Enkel bedrijven die 90 procent van hun leveranciers monitoren, mogen het logo van Fair Wear Foundation hanteren.

Fair Wear Foundation werkt met progressieve criteria. Het werkt met gelimiteerde criteria, die steeds strenger worden, opdat merken stap per stap hun bedrijfsvoering verbeteren. Ieder jaar controleert het multistakeholderinitiatief de vooruitgang van de bedrijven. De rapporten die het na die controles opstelt, zijn openbaar en kunnen geraadpleegd worden op de website.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door lokale experts in dienst bij Fair Wear Foundation.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

De criteria die het multistakeholderinitiatief hanteert en de rapporten die het publiceert, kunnen worden geraadpleegd op http://www.fairwear.org.