EU Ecolabel is een Europees label voor ecologische producten zoals papier

Onderdeel van EU Ecolabel
Label

papier: EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is een Europees label voor ecologische producten, opgericht in 1992. Het label kan worden teruggevonden op een breed gamma van productgroepen, waaronder papier.

Het label garandeert dat de productie op milieuvriendelijke wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten voor de producten.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd door de Europese Commissie. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Het EU Ecolabel is een milieulabel. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een verminderde impact op het milieu.

De producten bestaan voor minstens 50 procent uit gerecycled papier of voor minstens 50 procent uit vezels afkomstig van duurzaam bosbeheer. Bij de productie van het papier is het gebruik van giftige stoffen verboden. Ook is er een verbod op bleken met chloorgas. Er is geen verbod op optische witmakers, de chemische toevoegingen die regelmatig gebruikt worden om de kleur van het papier intens wit te maken.

Het label legt maximale emissienormen naar water en lucht op voor schadelijke stoffen bij de productie, zoals zwavel, fosfor en adsorbeerbare organische halogenen. Ook heeft het normen voor het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Bovendien moet er een afvalbeheerplan opgesteld worden. De producten zijn getest op hun doelmatigheid.

Sociaal

Het EU Ecolabel is geen sociaal label. Het label kijkt niet om naar goede arbeidsomstandigheden tijdens de productie.

WAT ZEGT DE WET?

Besluit van de commissie van:
van 12 juli 2012 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor krantenpapier
van 16 augustus 2012 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bedrukt papier
van 7 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor kopieerpapier en grafisch papier
van 9 juli 2009 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan tissuepapier
van 2 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor producten van verwerkt papier
Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, aangeduid door diverse nationale overheden.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.