EU Ecolabel is een Europees label voor ecologische producten

Label

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is een Europees label voor ecologische producten, opgericht in 1992. Het label kan worden teruggevonden op een breed gamma van productgroepen, waaronder textiel, elektrische toestellen en detergenten.

Het EU Ecolabel garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke wijze gebeurt en dat 10 à 20 procent van de producten op de markt kan voldoen aan de criteria. Verder gelden er voor diverse categorieën kwaliteitsvereisten voor de producten.

Het wordt beheerd door de Europese Commissie. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganisaties.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Het EU Ecolabel is voornamelijk een milieulabel. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een verminderde impact op het milieu.

De ecologische criteria worden zo gedefinieerd dat 10 tot 20 procent van de producten op de markt het Ecolabel kan krijgen. Afhankelijk van de productcategorie wordt onder meer gekeken naar de volgende milieuimpacten: energieverbruik, emissies naar lucht en water, verbod op het gebruik van schadelijke stoffen, verpakkingsafval, biologische landbouw en gerecyclede grondstoffen.

Voor sommige van de categorieën zijn producten getest op hun kwaliteit en doelmatigheid. De verpakking en communicatie moeten duidelijke informatie weergeven over het gebruik, de dosering en de gevaren van de producten.

Sociaal

Voor sommige productgroepen zoals textiel zijn er eveneens sociale criteria opgenomen.

Dierenwelzijn

Het EU Ecolabel besteedt geen aandacht aan dierenwelzijn.

WAT ZEGT DE WET?

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Meer info over de relevante besluiten van de commissie aangaande de ecologische producten onder specifieke producten of via http://eur-lex.europa.eu/.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, aangeduid door diverse nationale overheden.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.