EU Ecolabel is een Europees label voor ecologische, elektrische toestellen.

Onderdeel van EU Ecolabel
Label

multimedia en communicatie: EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is een Europees label voor ecologische producten, opgericht in 1992. Het label kan worden teruggevonden op een breed gamma van productgroepen, waaronder elektrische toestellen.

Het label garandeert dat de productie op milieuvriendelijke wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten voor de producten.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd door de Europese Commissie. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Het EU Ecolabel is een milieulabel. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een verminderde impact op het milieu. Computers met een EU Ecolabel hebben een laag energieverbruik. Het label legt drempelwaarden op voor het energieverbruik.

Het label voorziet voorgeprogrammeerde instellingen voor de slaapstand van de computer, voor een goed energiebeheer. Er is een verbod op het gebruik van schadelijke stoffen en productieprocessen. Reserveonderdelen zijn beschikbaar tot 5 jaar na de aankoop. Er gelden strenge geluidsnormen, die niet mogen worden overschreden.

De computers zijn makkelijk te upgraden en te demonteren: ze moeten zo ontworpen zijn dat belangrijke componenten ervan eenvoudig door de eindverbruiker kunnen worden uitgewisseld of uitgebreid, maar ook gedemonteerd, met het oog op recycling.

De verpakking moet voor minstens 75 procent uit gerecycled materiaal bestaan. Onderdelen in kunststof moeten van gerecycled plastic zijn. Het label voorziet geen kwaliteitscriteria voor de batterij. Ook qua ergonomie voorziet het geen criteria.

Het label kan niet garanderen dat gebruikers geen vermoeide ogen zullen hebben na langdurig werken aan een beeldscherm.

Sociaal

Het EU Ecolabel is geen sociaal label.
Het label kijkt niet om naar goede arbeidsomstandigheden tijdens de productie. 

WAT ZEGT DE WET?

Besluit van de commissie van 9 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor personal computers van 6 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor notebookcomputers.
Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, aangeduid door diverse nationale overheden.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.