Blue sign is een internationaal label voor textiel

Categorieën

Label

Blue Sign

Blue sign is een internationaal label voor textiel. Het geeft aan dat in het productieproces geen schadelijke stoffen werden gebruikt en er zijn bindende criteria inzake energie- en waterverbruik.

Het label wordt beheerd door bluesign technologies dat eveneens de controle uitvoert. Bluesign technologies is een internationale organisatie bestaande uit vertegenwoordigers van de textielsector die de sociale en milieu-impact van textiel willen verkleinen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Bij de productie van de kledij mogen geen schadelijke of kankerverwekkende stoffen worden gebruikt. Daarnaast legt Blue Sign de verplichting op een duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer. Er zijn bindende criteria inzake water- en energieverbruik en luchtkwaliteit.

Sociaal

Er zijn sociale criteria (gebaseerd op de ILO-Conventies) voor de textielverwerking: verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid en recht op collectief overleg, veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden, verbod op kinderarbeid, discriminatie, fysieke mishandeling of andere vormen van intimidatie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door de onafhankelijke controle-organisatie SGS. Meer info op www.sgs.com

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria inzake het label kan worden geraadpleegd op http://www.bluesign.com

Er bestaan twee varianten van het label. Producten met het blue sign product label voldoen aan alle criteria. Producten met het Blue sign fabric label geven aan dat het product voor 90% uit Blue sign textiel bestaat.

Het label houdt enkel rekening met de productie van het textiel en kijkt niet naar de productieomstandigheden in de katoenteelt.