Blauwe Engel is een Duits label voor ecologische producten

Label

Der Blauer Engel

Blauwe Engel (Der Blauer Engel) is een Duits label voor ecologische producten, opgericht in 1978 door het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het label kan onder meer teruggevonden worden op producten voor thuis (schoonmaakmiddelen, papier, elektrische toestellen), op bouwmaterialen (vloeren, isolatiematerialen, …) en zelfs bij diensten (autodelen, ongediertebestrijding, …).

Het label garandeert dat de producten en/of diensten milieuvriendelijk zijn. Het label is verankerd in de Duitse wetgeving en wordt beheerd door het Duitse ministerie van Milieu. De Duitse milieuadministratie neemt de dagelijkse werking van het label op zich en een jury bestaande uit diverse stakeholders valideert de criteria van de verschillende lastenboeken voorgesteld door het ministerie van Milieu.

Het Duits instituut voor gezondheid, kwaliteit en labeling (RAL) zorgt voor de onafhankelijke controle van de individuele dossiers.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

De blauwe engel is in de eerste plaats een milieulabel. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten/diensten met een verminderde impact op het milieu.

De criteria zijn afhankelijk van de productgroep en gebaseerd op een LCA-analyse. De criteria kijken onder meer naar impact op het klimaat, grondstoffen gebruik en water, lucht en bodemvervuiling.
De meest voorkomende criteria zijn:

  • gebruik van duurzame materialen
  • energie-efficiëntie (laag energieverbruik)
  • vermijden van toxische en gevaarlijke stoffen
  • makkelijk te herstellen en recycleren
  • lage emissies naar bodem, lucht en water
  • ergonomische criteria (geluid, comfort, …)

 

Ten slotte zijn er voor bepaalde criteria eveneens criteria die een minimale kwaliteit aan het product opleggen.

Sociaal

Blauwe Engel is geen sociaal label. Het label kijkt niet om naar goede arbeidsomstandigheden tijdens de productie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door het Duits instituut voor gezondheid, kwaliteit en labeling (RAL).

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.blauer-engel.de.