Het EU biolabel is een Europees label verplicht op alle biologische producten

Label

EU Biolabel

Het EU Biolabel is een Europees label dat verplicht is voor alle biologische verpakte producten in Europa, opgericht in 2010. Het label is enkel van toepassing op voedingsproducten.

Het label garandeert dat de productie gebeurt volgens de strenge regels van de biologische landbouw, verwerking en verkoop. Aan de hand van dat label kunnen consumenten overal in Europa bio herkennen.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd door de Europese Commissie.

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganisaties in de lidstaten zelf.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Het EU Biolabel is een milieulabel. Het label geeft producten aan die afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Die producten moeten voor de volle 100 procent biologisch zijn, tenzij het om verwerkte producten gaat: dan moet minimaal 95 procent van de ingrediënten afkomstig zijn uit de biologische landbouw.

Bij biologische landbouw worden geen kunstmatige meststoffen en chemische pesticiden gebruikt. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet gebruikt worden. Kunstmest en synthetische pesticiden evenmin. Enkel goedgekeurde additieven mogen gebruikt worden.

Sociaal

Het EU Biolabel is geen sociaal label. Het label houdt geen rekening met de arbeidsomstandigheden. Producenten krijgen geen minimumprijs voor hun producten of fair trade premie.

Dierenwelzijn

Het EU biolabel besteedt aandacht aan dierenwelzijn en aan de algemene principes van milieuzorg.

WAT ZEGT DE WET?

Verordening (EG) nr. 834/2007 (en zijn aanpassingen) van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten.
Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijk controleorganismen, aangeduid door de verschillende Europese lidstaten. In België bestaan er vier controleorganisaties. Ze zijn onafhankelijk en erkend door de overheid.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het EU Biolabel is verplicht op alle biologische producten. In de praktijk wordt het vaak gecombineerd met een (of meerdere) nationale labels, zoals Biogarantie, EKO of AB.