FSC is een internationaal label voor producten uit duurzame bosbouw

Categorieën

Label

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) is een internationaal label voor duurzame bosbouw, opgericht in 1994. Het label is van toepassing op hout en afgeleide producten, waaronder heel wat papiertoepassingen.

Een FSC-label garandeert dat een product afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, en/of gerecycleerd materiaal. Het label heeft drie varianten:

  • FSC 100%
    Dit label geeft aan dat het product volledig afkomstig is uit FSC gecertificeerd(e) bos(sen)

  • FSC Mix
    Dit label geeft aan dat het product afkomstig is uit een productieproces waarbij FSC materiaal gemengd wordt met gerecycleerd materiaal en/of gecontroleerd materiaal. Elk product met een FSC mix label vertegenwoordigt voor minstens 70% FSC-waardige inputs (uit FSC-bos of recyclage).

  • FSC recycled
    Dit label geeft aan dat een product gemaakt is uit 100% gerecycleerd hout of gerecycleerde vezels.

Het label wordt beheerd door de Forest Stewardship Council (FSC), een internationale organisatie die ecologisch verantwoord, sociaal correct en economisch leefbaar bosbeheer wereldwijd promoot. De leden van FSC zijn vertegenwoordigers van ecologische en sociale groeperingen (zoals milieuorganisaties of vertegenwoordigers van inheemse volkeren), alsook economische actoren uit de houtsector en -handel, de papiersector of bosbeheerders, en dit van over de hele wereld.

De controle gebeurt door onafhankelijke, geaccrediteerde controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

FSC is een multi-criteria-label, met heel wat milieuvereisten op vlak van verantwoord/duurzaam bosbeheer. De rode draad in FSC-gecertificeerd bosbeheer is het instandhouden van het bosecosysteem en alle gerelateerde bosfuncties. Het gaat hierbij niet enkel om het behoud van de biodiversiteit, maar evengoed rond het beschermen van de waterhuishouding van het bos, het tegengaan van schade en vervuiling of bvb het beschermen van de bodem tegen beschadiging.

Papier- en houtproducten met een FSC 100%-label bestaan voor de volle 100 procent uit vezels afkomstig van verantwoorde beheerde, FSC-gecertificeerde bossen.

Papier- en houtproducten met een ’FSC mix’ label bestaan voor minimaal 70 procent uit vezels of hout afkomstig van duurzaam bosbeheer (FSC-gecertificeerd bos) en/of gerecycleerd materiaal. De overige 30 procent mag niet eender wat zijn, maar dient te voldoen aan minimale herkomstvereisten waarbij bvb. illegale houtkap, ontbossing of genetisch gemanipuleerde bomen uitgesloten worden.

Papier- en houtproducten met een FSC Recycled-label bestaan voor de volle 100 procent uit gerecycleerde vezels of gerecycleerd hout.

Het FSC-keurmerk heeft momenteel geen verdere vereisten rond wat er in de verdere verwerking van FSC hout tot eindproducten wel of niet kan gebeuren, maar beperkt zich dus tot de verantwoorde herkomst. Zo worden er bvb bij de productie van papier geen vereisten gesteld rond het productieproces. Indien men hier ook aandacht aan wil geven, of zekerheid wil krijgen, is het dus belangrijk het FSC-keurmerk te combineren met een label wat wel garanties geeft op vlak van schone productie.

Sociaal

FSC is geen sociaal label ‘op zich’, maar heeft als multi-criteria-label heel wat sociale vereisten geïncorporeerd, zowel wat de vereisten rond bosbeheer betreft, als rond de verdere verwerking.

FSC-gecertificeerde bossen moeten op sociaal-correcte manier beheerd worden, en moeten dus voldoen aan heel wat sociale vereisten. Deze gaan onder meer over veilige en faire werkomstandigheden van bosarbeiders. Hiernaast dienen rechten van lokale bevolkingsgroepen – ook indien deze niet wettelijk vastgelegd zijn – gerespecteerd te worden, en dient het bosbeheer ook ten goede te komen aan de lokale samenleving.

Ook in de verdere verwerking van FSC-hout of andere bosproducten zijn er sociale vereisten waar het bedrijf aan dient te voldoen, waarbij het in hoofdzaak gaat over het respecteren van de basis ILO conventies als rond veiligheid op de werkvloer. Het FSC label kijkt dus ook naar goede arbeidsomstandigheden tijdens de productie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door diverse onafhankelijke, geaccrediteerde controleorganismen.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.fsc.be/.