MSC (Marine Stewardship Council) is een internationaal label voor duurzame vis

Categorieën

Label

MSC

Marine Stewardship Council (MSC) is een internationaal label voor duurzame vis, opgericht in 1996. Het label kan worden teruggevonden op wilde vis en zeewier.

Het label garandeert dat de vis gevangen en het zeewier geoogst is met respect voor het milieu en de vispopulatie. Het label wordt beheerd door een MSC, een onafhankelijke non-profit organisatie om duurzame visvangst te bevorderen. Daarvoor werken milieuorganisaties, visserijen, visverwerkende bedrijven, vishandelaren, distributeurs en wetenschappers samen.

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

MSC is voornamelijk een milieulabel. Het label besteedt aandacht aan milieuvriendelijke visvangst, die geen bedreiging vormt voor de biologische diversiteit. De vangst mag immers niet leiden tot overbevissing of veranderingen in het ecosysteem.

Het label geeft producten aan die voor de volle 100 procent duurzaam gevangen zijn.

Het label wil de visbestanden beschermen door vangstbeperkingen en duurzame vistechnieken op te leggen. Doorlopend onderzoek naar de stand van de vispopulatie is hiervoor noodzakelijk. Bijvangsten moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Destructieve vistechnieken zijn verboden. Additieven mogen wel gebruikt worden.

Sociaal

MSC is slechts gedeeltelijk een sociaal label. Het label houdt geen rekening met de arbeidsomstandigheden.

Producenten krijgen geen minimumprijs voor hun producten of fair trade premie. Wel hanteert het label een managementsysteem dat doelen stelt op lange termijn, de visbestanden doorlopend monitort en de werking van de organisatie evalueert. Bij beslissingen moeten alle stakeholders betrokken worden.

Dierenwelzijn

MSC besteedt geen aandacht aan dierenwelzijn.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, aangeduid door Accreditation Services International.
Meer info op http://www.accreditation-services.com/.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.msc.org.