OK Compost is een label voor composteerbare producten en grondstoffen

Categorieën

Label

OK Compost

OK Compost is een label voor composteerbare producten en grondstoffen. Het is een van de zes OK milieulabels, waarvan twee labels de composteerbaarheid certificeren.

Het label garandeert dat het product geschikt is om gecomposteerd te worden in een industriële installatie. Het label wordt beheerd en gecontroleerd door TUV AUSTRIA Belgium

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

OK Compost is een milieulabel. Het label geeft producten aan die geen schadelijk stoffen bevatten en in een industriële compostinstallatie kunnen herleid worden tot compost, waarin geen residu's van zware metalen aanwezig zijn.

In totaal zijn vier testen vereist om het label te bekomen: de biodegradatietest, die de chemische afbraak van het polymeer onderzoekt, de desintegratietest, die bekijkt of producten fysisch uiteenvallen in zeer kleine fragmenten, de ecotoxiciteitstest, die nagaat of het gecomposteerd product geen negatieve invloed uitoefent op planten, en de test die onderzoek hoeveel zware metalen en fluor het product bevat.

Sociaal

OK Compost is geen sociaal label.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door TUV Austria Belgium. 

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.okcompost.be.