Fairtrade is een internationaal label voor eerlijke handel met het Zuiden.

Onderdeel van Fairtrade
Label

voeding: Fairtrade

Fairtrade is een internationaal label voor eerlijke handel met het Globale Zuiden, opgericht onder de naam 'Max Havelaar' in 1988. Het label kan teruggevonden worden op onder meer voedingsproducten, textiel en cosmetica.

Fairtrade International garandeert goede arbeidsomstandigheden en omvat eveneens een reeks milieucriteria. Het label biedt (financiële) ondersteuning aan de landbouwer en zijn gemeenschap, door middel van een minimumprijs en een premie.

Het label wordt beheerd door FLO International (Fairtrade Labelling Organisation). Fairtrade International is een non-profit, multi-stakeholder organisatie, met 23 ledenorganisaties: drie producentennetwerken (Fairtrade Africa, Fairtrade Latin America en Fairtrade Asia), en 20 nationale Fairtrade organizaties (bijvoorbeeld Fairtrade Belgium, TransFair, Fairtrade Foundation en Max Havelaar Nederland). De controle gebeurt door een onafhankelijk controle-organisme, FLO-CERT.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Fairtrade International is slechts gedeeltelijk een milieulabel. Het label besteedt aandacht aan milieuvriendelijke landbouwpraktijken voor de bescherming en het behoud van biodiversiteit. Daarnaast focust het label op beperkt en veilig gebruik van chemicaliën, afvalbeheer, erosiecontrole, behoud van de bodemvruchtbaarheid en verantwoord waterbeheer.

Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet gebruikt worden. De meest schadelijke pesticiden evenmin. Het gebruik van kunstmest is wel toegelaten bij dit label.

Fairtrade International houdt geen rekening met maximale emissienormen naar water en lucht bij productie van het textiel. Primaire bossen mogen niet gekapt worden.

Fairtrade International werkt met progressieve criteria. Het label legt de landbouwer een periode tot 6 jaar op, waarna aan alle milieucriteria voldaan moet zijn.

 

Sociaal

Fairtrade International is voornamelijk een sociaal label. Het label legt met zijn katoenstandaard een hele reeks sociale criteria op voor de katoenteelt, gebaseerd op de ILO-Conventies, waaronder een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid, een gegarandeerd minimumloon en het recht op collectief overleg, een werkweek van maximaal 48 uur en een verbod op kinderarbeid en discriminatie.

Deze criteria waren tot voor 2016 niet van toepassing op de volgende stappen in de keten, maar door het invoeren van een textielstandaard wil het vanaf juni 2016 ook stappen zoals verven, weven en uiteindelijk confectie certificeren. De merken die zich daarvoor inzetten, hebben tot 6 jaar de tijd om deze sociale criteria in orde te maken.

Producten bestaande uit één soort materiaal die gecertificeerd zijn door Fairtrade, zijn 100 procent fair trade. Producten uit meerdere materialen moeten minimaal 20 procent fair trade ingrediënten bevatten om het label te mogen dragen.

Voor organisaties van kleine boeren eist Fairtrade International dat er een structuur wordt opgezet die toelaat dat boeren hun producten op de markt kunnen brengen. Beslissingen binnen de organisatie moeten op een democratische manier gebeuren. De leden moeten kunnen participeren in de activiteiten van de organisatie. De organisatiewerking moet transparant zijn.

Producenten krijgen een minimumprijs voor hun producten, gebaseerd op de kostprijs van de productie, en een fair trade premie. Dankzij de minimumprijs kunnen de producenten de kosten dekken van een duurzame productie. Ze gebruiken de fair trade premie om de situatie van de producenten en de lokale gemeenschappen te verbeteren. Deze middelen worden geïnvesteerd in onder meer kwaliteitsverbetering, gezondheidszorg, educatie, milieu en de lokale economie.

Fairtrade International eist ook prefinanciering van de handelaars indien producenten dit vragen. Contracten met handelaars moeten langetermijnplanning en duurzame productiemethoden mogelijk maken.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door FLO-cert, een onafhankelijk controle-organisme, geaccrediteerd door de Duitse overheid.
Meer info op www.flo-cert.net.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria inzake het label kan worden geraadpleegd op www.fairtrade.net.

Meer info over Fairtrade in België op www.fairtradebelgium.be.