Het label is een intern controlesysteem voor leden van de World Fair Trade Organization (WFTO) 

Categorieën

Label

WFTO

Het label is een intern controlesysteem voor leden van de World Fair Trade Organization (WFTO). Enkel leden van WFTO kunnen het label aanvragen. Om het label te behalen moeten de leden voldoen aan de 10 basisvoorwaarden inzake eerlijke handel zoals o.a. goede arbeidsomstandigheden, verbod op kinderarbeid, ... Verder moet een een eerlijke prijs worden betaald aan de producent. Ook dialoog met de producent en een continue streven naar verbetering (o.a. op vlak van milieu) maken deel uit van de criteria.

De belangrijkste criteria zijn verplicht bij aanvraag van het label terwijl de overige criteria moeten worden ingevuld binnen een verplichte timing van maximaal 4 jaar.

Het is geen productlabel, maar een label dat het lidmaatschap van de WFTO aanduid. Het label mag onder bepaalde voorwaarden op producten worden geplaatst. Zo kan het label worden teruggevonden op voedingsproducten die  voor minimaal 50% uit ingrediënten bestaan die worden geproduceerd door leden van de WFTO en op artisanale producten gemaakt door leden van de WFTO.

Het label wordt beheerd door WFTO. De controle is gebaseerd op autocontrole. Verder worden audits uitgevoerd door controleurs opgeleid door WFTO en zijn “peer visits”

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

WFTO verplicht de lokale wetgeving te respecteren. Verder wordt gestreefd naar een verminderde impact op het leefmilieu en de biodiversiteit. Er zijn geen concrete milieucriteria opgenomen in het lastenboek.

Sociaal

WFTO is voornamelijk een sociaal label. Het label legt een hele reeks sociale criteria op, gebaseerd op de ILO-Conventies, waaronder een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid, een gegarandeerd minimumloon en het recht op collectief overleg, een werkweek van maximaal 48 uur en een verbod op kinderarbeid en discriminatie.

Beslissingen binnen de organisatie moeten op een transparante manier gebeuren. De leden moeten kunnen participeren in de activiteiten van de organisatie.

WFTO eist ook een gedeeltelijke prefinanciering van de handelaars indien producenten dit vragen. Contracten met handelaars mogen niet worden stopgezet zonder geldige reden en redelijke opzegtermijn.

Er moet een eerlijke prijs betaald worden voor de producten. Deze prijs is gelijk aan de minimale fair trade prijs of indien deze niet aanwezig zijn moeten de prijs bepaald worden door middel van dialoog en participatie. Daarnaast  moet een dialoog tussen producenten en verkopers worden opgestart.

Dierenwelzijn

geen criteria

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door controleurs opgeleid door WFTO.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op   https://wfto.com