Beter Leven is een Nederlands label voor dierenwelzijn.

Onderdeel van Beter Leven
Label

voeding: Beter Leven

Beter Leven is een Nederlands label voor dierenwelzijn. Het label kan worden teruggevonden op kip-, kalkoen-, konijn-, varkens- en rundsvlees-, ei- en zuivelproducten.

Het label heeft drie niveaus (sterren). Hoe meer criteria inzake dierenwelzijn worden gerespecteerd, hoe meer sterren het product draagt. De maximale score bedraagt drie sterren. Dit niveau komt overeen met de criteria inzake dierenwelzijn van biologische landbouw.

Het label wordt beheerd door Beter Leven en gecontroleerd door diverse onafhankelijke en geaccrediteerde controleorganisaties.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Beter Leven is geen milieu label.

Sociaal

Beter Leven is geen sociaal label.

Dierenwelzijn

Het label bekijkt alle aspecten van dierenwelzijn doorheen de volledige levensloop van het dier. Het verminken van de dieren (onthoornen, castreren, ontbekken of staarten inkorten) is zeer streng gereglementeerd en in bepaalde gevallen verboden.

Er zijn criteria inzake de samenstelling van de voeding en de toegang tot drinkwater. Elk dier moet beschikken over een bepaalde ruimte. De minimumhoeveelheid beschikbare ruimte neemt toe bij elk niveau van het label. Verder zijn er criteria inzake daglicht, luchtkwaliteit en de maximale grootte van het bedrijf.

Er zijn normen inzake dierenverzorging (streven naar verminderd antibioticagebruik, de aanwezigheid van een ziekenboeg etcetera) en er is een bovengrens op het uitvalspercentage.

Ten slotte is er een ondergrens op de slachtleeftijd (voor kippen en kalkoenen) en zijn er regels voor het slachten (elektrische drijfstokken zijn verboden, op de transportduur zijn bovengrenzen etcetera)

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door diverse geaccrediteerde en onafhankelijke controleorganisaties.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op https://beterleven.dierenbescherming.nl