Het Charter voor duurzaam schoonmaken is een Europees label

Label

onderhoudsproducten: Charter voor duurzaam schoonmaken

Het Charter voor duurzaam schoonmaken is een Europees label. Het geeft aan dat het bedrijf duurzame procedures heeft geïnstalleerd met betrekking tot werking van het bedrijf, de productontwikkeling en informatie op de verpakking. Het label legt geen enkele resultaatsverplichting op aan de bedrijven.

Het label kan worden teruggevonden op schoonmaakmiddelen.  Het label wordt beheerd door A.I.S.E en gecontroleerd door SGS, een onafhankelijke en geaccrediteerde controleorganisatie.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Het label vraagt dat het bedrijf duurzame procedures installeert met betrekking tot grondstoffengebruik, milieumanagement en het terugroepen van producten. Na drie jaar moeten eveneens interne doelstellingen worden vastgelegd inzake duurzaamheid.

Op productniveau zijn er procedures inzake de selectie van de grondstoffen en de evaluatie van het eindproduct. Na drie jaar moeten er procedures aanwezig zijn inzake onder andere verpakkingen en de efficiëntie van het product.

Ten slotte moeten er, na drie jaar, op de verpakking veiligheidssymbolen worden aangebracht evenals een houdbaarheidsdatum.

Het lastenboek is zeer vaag en geeft geen enkele duidelijkheid aan welke voorwaarden deze procedures moeten voldoen. Daarenboven moet slechts 75 procent van de productie van het bedrijf voldoen aan de voorwaarden.

Sociaal

Er moeten procedures zijn voor veiligheid op de werkvloer.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door SGS, een onafhankelijke en geaccrediteerde controleorganisatie.
Meer info op https://www.sustainable-cleaning.com

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria inzake het label kan worden geraadpleegd op https://www.sustainable-cleaning.com