TCO Certified is een internationaal label voor IT-materiaal

Onderdeel van TCO
Label

multimedia en communicatie: TCO

TCO is een internationaal label voor IT-producten, opgericht in 1992. Het label kan teruggevonden worden op onder meer smartphones, beamers en computers.

Het label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. Verder gelden er een groot aantal ergonomische vereisten voor de producten.

Het label wordt beheerd door TCO Development, dat bestuurd wordt door de Zweedse vakvereniging voor kantoorpersoneel.

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu 

TCO is een milieulabel. IT-producten met een TCO-label hebben een laag energieverbruik. Het label legt drempelwaarden op voor het energieverbruik. Elke productgroep heeft zijn eigen drempelwaarde. Daarbij wordt gekeken naar de verschillende standen, waaronder actief en slaapstand.

Het label voorziet evenwel geen voorgeprogrammeerde instellingen voor de slaapstand van de computer. Er is een verbod op het gebruik van schadelijke stoffen en schadelijke productieprocessen. Reserveonderdelen zijn beschikbaar tot 3 jaar na de aankoop. Er zijn maximale geluidsnormen van toepassing, die niet mogen worden overschreden. Ook zijn er normen voor elektrische en magnetische veldsterkte.

IT-producten met een TCO-label voldoen aan een hele reeks ergonomische standaarden. Het gaat onder meer over beeldschermresolutie, contrast en reflectie: zo moet het kunnen garanderen dat gebruikers geen vermoeide ogen zullen hebben na langdurig werken aan een beeldscherm. De verpakking is niet van gerecycleerd materiaal. Onderdelen in kunststof moeten niet van gerecycleerd plastic zijn.

Het label voorziet criteria inzake levensduur van de batterij. De computers moeten niet makkelijk up te graden zijn, maar wel makkelijk demonteerbaar, aangezien het zich baseert op een (duurzame) levenscyclus van het product.

Sociaal 

TCO is ook een sociaal label. Het label kijkt om naar goede arbeidsomstandigheden tijdens de productie. Het label legt een hele reeks sociale criteria op, gebaseerd op de ILO-Conventies, waaronder een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid, een gegarandeerd minimumloon en het recht op collectief overleg, een werkweek van maximaal 48 uur en een verbod op kinderarbeid en discriminatie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke testlaboratoria, die moeten voldoen aan internationale standaarden.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://tcodevelopment.com