ASC is een internationaal label voor duurzame vis afkomstig uit aquacultuur

Onderdeel van ASC
Label

voeding: ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) is een internationaal label voor duurzame kweekvis, opgericht in 2010. Het label kan worden teruggevonden op 9 soorten vis afkomstig uit de aquacultuur, zoals op zalm, tilapia, forel, pangasius of garnalen en op zeewier.

Het label garandeert dat de vis geproduceerd is met respect voor het milieu en in goede arbeidsomstandigheden. Het label wordt beheerd door ASC, een onafhankelijke non-profit organisatie opgericht door WWF (Wereldnatuurfonds) en IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative).

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu 

ASC is in meerdere mate een milieulabel. Het label legt op dat de productie van kweekvis niet mag gebeuren in beschermde milieugebieden en dat enkel lokale vissoorten gekweekt mogen worden.

Het label geeft producten aan die voor de volle 100 procent duurzaam geproduceerd zijn. Genetisch gemanipuleerde vis is niet toegestaan. Ook legt het label criteria op voor de samenstelling en de herkomst van het visvoer. Additieven mogen wel gebruikt worden. De kwaliteit van het afvalwater moet aan bepaalde normen voldoen. Afval moet op een correcte manier worden verwerkt. ASC monitort bovendien het energieverbruik.

Sociaal

ASC is in mindere mate een sociaal label. Het label houdt weinig rekening met de arbeidsomstandigheden.

Het legt een hele reeks sociale criteria op, gebaseerd op de ILO-Conventies, waaronder een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid, een gegarandeerd minimumloon en het recht op collectief overleg, een werkweek van maximaal 48 uur en een verbod op kinderarbeid en discriminatie.

ASC pleegt overleg met lokale bewoners alvorens een aquacultuurproject op te starten. Het project mag de lokale bevolking geen schade berokkenen. Producenten krijgen geen minimumprijs voor hun producten of fair trade premie.

Dierenwelzijn

ASC besteedt aandacht aan dierenwelzijn. Een gezondheidsplan wordt opgesteld voor de kweekvis. Veeartsen moeten daar op regelmatige basis controles voor uitvoeren. Gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen is streng gereglementeerd.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, aangeduid door Accreditation Services International. Meer info op http://www.accreditation-services.com/.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.asc-aqua.org. De criteria zijn verschillend voor iedere vissoort.