Biogarantie is een Belgisch label voor biologische landbouw

Label

Biogarantie

Biogarantie is het Belgisch privé-label voor biologische landbouw, opgericht in 1987. Het label kan teruggevonden worden op voedingsproducten.

Biogarantie garandeert ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Het label vraagt aandacht voor een eerlijke prijs, zorg voor water, energie, biodiversiteit, transport, verpakking en afval.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd door Vlaamse en Waalse organisaties actief in de biologische landbouw. In Vlaanderen is dat Bioforum Vlaanderen vzw, de koepelorganisatie van de biologische landbouw in Vlaanderen. In Wallonië zijn dat beroepsorganisaties Probila-Unitrab en UNAB.

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, erkend door de Belgische overheid.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Biogarantie is voornamelijk een milieulabel en baseert zich voor het overgrote deel op het wettelijk lastenboek voor bio, dat op Europees niveau vastgelegd is.

Het label geeft producten aan die afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Die producten moeten voor de volle 100 procent afkomstig zijn uit de biologische landbouw, tenzij het om verwerkte producten gaat: dan moet minimaal 95 procent van de ingrediënten biologisch zijn. 5 procent van de landbouwingrediënten mag dus niet-biologisch zijn, op voorwaarde dat er onvoldoende aanbod is van dat ingrediënt in biologische versie. Hierin verschilt het privélabel Biogarantie niet van het Europese biolabel.

Bij biologische landbouw worden geen kunstmatige meststoffen en chemische pesticiden gebruikt. Ook genetisch gemodificeerde organismes (ggo's) zijn verboden: ggo's mogen niet geteeld worden in bio en ggo-gewassen mogen niet gevoerd worden aan biologische landbouwdieren. Bij de productie van verwerkte bioproducten mogen schadelijke hulpstoffen, bepaalde additieven of grondstoffen niet gebruikt worden. Enkel goedgekeurde additieven mogen worden gebruikt. De verwerking van biologische voedingswaarden mag de consument niet misleiden. Het gebruik van nanodeeltjes, of het doorstralen van voeding is verboden. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet verwerkt worden in biologische voedingswaren. In al deze regels verschilt Biogarantie niet van het Europese biolabel.

Het Biogarantie-label verschilt wel van het Europese label in het verbod op het gebruik van nitriet in verwerkte voedingswaren (bijvoorbeeld vleeswaren). Biogarantie verplicht producenten een duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer.

Sociaal

Biogarantie is slechts gedeeltelijk een sociaal label. Het label legt voor de meeste voedingswaren voor arbeidsomstandigheden geen extra normen op, bovenop geldende wettelijke normen.

Voor een beperkt aantal voedingswaren, met ingrediënten uit het zuiden waar correcte arbeidsvoorwaarden mogelijk niet gegarandeerd zijn, legt Biogarantie wel voorwaarden op. Verwerkte levensmiddelen die, op de totale hoeveelheid agrarische ingrediënten, meer dan tien gewichtsprocent bevatten van één van de volgende ingrediënten: suiker, cacao, koffie of banaan, mogen enkel gebruikmaken van het merk Biogarantie wanneer het respectievelijke ingrediënt fair trade gecertificeerd is.

De door Biogarantie erkende fair trade-systemen zijn: Bio Equitable, ESR Ecocert, IBD Eco-social, Fair Trade, Oxfam, Fair for Life en Naturland Fair.

Dierenwelzijn

Biogarantie besteedt aandacht aan dierenwelzijn en aan de algemene principes van milieuzorg.

WAT ZEGT DE WET?

Verordening (EG) nr. 889/2008 inzake de productie, de etikettering en de controle van biologische producten in de plantaardige en in de dierlijke productie. Meer info: http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving-biologische-landbouw

Het lastenboek voor de biologische productiemethode bestaat uit zowel Europese als Vlaamse wetgeving. De Europese reglementering staat omschreven in een verordening, de Vlaamse regelgeving wordt vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, aangeduid door de verschillende Europese lidstaten.

In België bestaan er drie controleorganisaties. Ze zijn onafhankelijk en erkend door de overheid: Certisys, TÜV Nord Integra en Quality Partner.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://biogarantie.be/nl/node/44
Voor meer informatie kunt u terecht bij BioForum Vlaanderen vzw, info@bioforumvl.be, 03 286 92 78 -

Biogarantie vormt een kwaliteitskeurmerk voor biowinkels. Verkooppunten die werken onder het Biogarantielabel gaan het engagement aan om hun assortiment aan bepaalde criteria te laten voldoen. Een biogarantiewinkel bied een assortiment aan dat overwegend bestaat uit voeding (minimaal 70 procent) en dit voedingsassortiment is overwegend biologisch (minimaal 80 procent). Bepaalde productcategorieën moeten 100 procent biologisch zijn, met name fruit, groenten, zuivel, brood en vlees.

Ook restaurants die in Vlaanderen buiten wettelijke controleplicht vallen door bio, kunnen op basis van het Biogarantielastenboek hun aandeel bio aantonen aan consumenten. Onafhankelijke controle op het gebruik van bioproducten biedt aan restaurantbezoekers de garantie dat de kok met bioproducten werkt.