Ecocert Cosmétique bio is een cosmeticalabel

Onderdeel van Ecocert Cosmétique bio
Label

cosmetica: Ecocert Cosmétique bio

Ecocert Bio (oftewel Ecocert Cosmétique biologique) is een Frans label voor biologische cosmetica, opgericht in 2003.

Het label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke wijze gebeurt en dat een deel van de ingrediënten afkomstig zijn uit de biologische landbouw.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het label wordt beheerd en onafhankelijk gecontroleerd door Frans controle- en certificatieorgaan Ecocert. Dat orgaan is ontstaan ter ondersteuning van de Franse biologische landbouw. Het verspreidde zich geleidelijk aan over de landsgrenzen, tot buiten Europa, naar Afrika, Azië en Amerika.

Ecocert maakt deel uit van Cosmos, een internationale standaard voor biologische cosmetica die pleit voor een harmonisering van alle labels voor ecologische cosmetica.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Ecocert Bio is een milieulabel. Het label geeft producten aan waarvan een deel van de ingrediënten afkomstig is uit de biologische landbouw.

Ingrediënten van de cosmetica moeten voor minimaal 95 procent van natuurlijke oorsprong zijn. Minstens 10 procent moeten de ingrediënten moet afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Voor plantaardige ingrediënten wordt dat minstens 95 procent. Bij de productie mag slechts een beperkt aantal additieven en grondstoffen worden gebruikt. Nanomaterialen zijn verboden.

Palmolie en hiervan afgeleide producten moeten afkomstig zijn uit biologische landbouw of RSPO gecertificeerd zijn.

Het label hanteert strenge normen voor biologisch afbreekbaarheid van de producten en de toxiciteit van de producten voor het waterleven: hiervoor legt het drempelwaarden op. Ook zijn er criteria die de hoeveelheid verpakking per dosis begrenzen en een verbod op bepaalde verpakkingsmaterialen, zoals PVC.

Ecocert verplicht producenten om een duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer. Er is een streng verbod op het gebruik van schadelijke stoffen en schadelijke productieprocessen. Bovendien is er een verbod op ggo's. Er zijn evenwel geen concrete criteria voor de reductie van het verpakkingsafval. Het label biedt geen kwaliteitsstandaarden.

Sociaal

Ecocert Bio is geen sociaal label. De ingrediënten moeten niet fair trade zijn.

Dierenwelzijn

Ecocert Bio besteedt aandacht aan dierenwelzijn. De producten mogen niet getest worden op dieren. De ingrediënten mogen niet afkomstig zijn van dode dieren.

WAT ZEGT DE WET?

Verordening (EG) nr. 834/2007 (en zijn aanpassingen) van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten.
Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

Arrêté du 5 janvier 2010 portant homologation du cahier des charges concernant le mode de production biologique d'animaux d'élevage et portant application du règlement (CE) n° 834/2007 modifié du Conseil et du règlement (CE) n° 889/2008 modifié de la Commission et les complétant.
Meer info: http://www.legifrance.gouv.fr

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door Ecocert zelf. Ecocert is een controleorganisme, aangeduid door de Franse overheid, dat onafhankelijk controles uitvoert.
Meer info op http://www.ecocert.com/

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.ecocert.com/.