RSPO is een internationaal label voor palmolie

Categorieën

Label

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO is een internationaal label voor palmolie. Het geeft aan dat de productie volgens acht principes gebeurt: transparantie, respect voor de lokale wetgeving, geïntegreerde teelt, aandacht voor milieu, goede arbeidsomstandigheden, continue verbetering ... 

Het label kan worden teruggevonden op alle producten (zeep, voeding ...) die palmolie bevatten.

Het label geeft aan dat de palmolie in het product voor  95 procent uit gecertificeerde palmolie  bestaat, uitgezonderd de producten met de vermelding “mixed 50 percent”. Deze bevatten minimaal 50 procent gecertificeerde palmolie.

Het label wordt beheerd door de RSPO en gecontroleerd door diverse geaccrediteerde controleorganisaties.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Het label geeft aan dat de producten afkomstig zijn uit geïntegreerde landbouw. Daarnaast moeten bodemerosie, watervervuiling en verlies van bodemvruchtbaarheid vermeden worden.

Als de plantage wordt uitgebreid, moet daaraan een impactanalyse voorafgaan. Primair bos of bossen met een hoge biodiversiteit kappen, is verboden. Het gebruik van brandbouw is enkel in specifieke situaties toegelaten. Indien er met uitsterven bedreigde diersoorten voorkomen op de plantage, moeten deze beschermd worden.

Er moeten plannen worden gemaakt om het energieverbruik te optimaliseren en de impact van de werking (inclusief afvalproductie) op het leefmilieu zo klein mogelijk te maken. De plannen moeten worden opgevolgd en er moet gestreefd worden naar continue verbetering.

Sociaal

Het label legt een reeks sociale criteria op die gebaseerd zijn op de ILO-conventies. Enkele van die criteria zijn het verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, de plicht tot vakbondsvrijheid, het gegarandeerd minimumloon volgens lokale standaarden, het recht op collectief overleg en het verbod op kinderarbeid en discriminatie. Een veiligheids- en gezondheidsplan is aanwezig en de medewerkers worden voldoende opgeleid om hun taken uit te voeren.

De landrechten op de plantage moeten worden aangetoond en/of de eigenaars moeten expliciet toestemming hebben gegeven om palmolie te verbouwen.

Er wordt een langetermijnstrategie opgemaakt gericht op financiële en economische leefbaarheid.

Er wordt transparantie geboden over de werking: sociale- en milieu-impactanalyses, veiligheids- en preventieplannen en documenten met betrekking tot de landrechten worden vrijgegeven. Er zijn transparante procedures (inclusief voor klachten) om de negatieve impact van de plantage te bespreken met de stakeholders.

De lokale wetgeving moet gerespecteerd worden.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door diverse onafhankelijke controleorganismen geaccrediteerd door de RSPO.
Meer info op https://rspo.org/certification/bodies  

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria inzake het label kan worden geraadpleegd op http://rspo.org