Een Europees voedingslabel

Categorieën

Label

BESCHERMDE GEOGRAFISCHE AANDUIDING

Beschermde Geografische Aanduiding is een Europees label voor streekgebonden voedingsproducten, opgericht in 1993.

Het label garandeert dat de productie, verwerking of de bereiding gebeurt in een welomschreven geografische zone. Aan die bepaalde streek of (in mindere mate) dat bepaald land wordt het product en zijn hoedanigheid of faam toegeschreven.

Dit label is minder streng dan het label Beschermde Oorsprongsbenaming, dat stelt dat zowel de productie, de verwerking als de bereiding in de geografische zone in kwestie dient te gebeuren, met erkend en vastgesteld vakmanschap. Een voorbeeld is de Geraardsbergse mattentaart.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd en toegekend door de Europese Commissie. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Beschermde Geografische Aanduiding is geen milieulabel.

Sociaal

Beschermde Geografische Aanduiding is geen sociaal label.

WAT ZEGT DE WET?

Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten. Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen aangeduid door de lidstaten.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://eur-lex.europa.eu/