Het IVN Naturtextil-label is een Duits label voor biologisch textiel

Categorieën

Label

IVN Naturtextil

Het IVN Naturtextil-label is een Duits label voor biologisch textiel (kledij, bekleding, speelgoed).

Het label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten voor de producten.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd door IVN (International Association of Natural Textile Industry) een internationale organisatie die samengesteld is uit meer dan honderd textielproducenten. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganisaties.

Het label houdt enkel rekening met de productie van het textiel en kijkt niet naar de productieomstandigheden in de katoenteelt. Het label stelt uitsluitend eisen voor natuurlijke vezels.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

IVN Naturtextil is in de eerste plaats een milieulabel. Het label geeft aan dat de textielvezels afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Bij de productie van het textiel mogen geen schadelijke of kankerverwekkende stoffen worden gebruikt. Bepaalde productietechnieken zijn verboden. Daarnaast legt IVN de verplichting op een duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer. Zo houdt het rekening met de maximale emissienormen voor water bij productie van het textiel.

Er zijn bindende criteria inzake waterzuivering. Er zijn criteria opgenomen voor de krimpbestendigheid bij wassen en drogen en voor de kleurvastheid bij transpiratie, wassen, nat en droogwrijven en blootstelling aan licht. Deze criteria zijn gebaseerd op de normen van het ISO (International Standards Organisation). Het eindproduct mag geen residuen van pesticiden of zware metalen zoals lood of cadmium bevatten. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet gebruikt worden.

Sociaal

IVN Naturtextil is slechts gedeeltelijk een sociaal label. Het label kijkt enkel naar de arbeidsomstandigheden binnen de textielverwerking, niet bij de katoenteelt.

De sociale criteria voor textielverwerking, gebaseerd op de ILO-conventies, omvatten onder meer een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid en recht op collectief overleg, veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden, verbod op kinderarbeid, discriminatie, fysieke mishandeling of andere vormen van intimidatie. De lonen en aantal werkuren voldoen op zijn minst aan de nationale wettelijke vereisten, tenzij die hoger zijn dan de standaarden die vastgelegd zijn binnen de sector.

Producenten krijgen geen minimumprijs voor hun producten of fairtrade premie.

WAT ZEGT DE WET?

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Zie verordening (EG) nr. 834/2007 (en zijn aanpassingen) van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten.
Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door drie onafhankelijke en geaccrediteerde controleorganisaties.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://naturtextil.de