Nordic Swan is een Scandinavisch label voor ecologische electro

Onderdeel van Nordic Swan
Label

multimedia en communicatie: Nordic Swan

Nordic Swan is een Scandinavisch label voor ecologische producten, zoals computers en andere multimedia, opgericht in 1989.

Het label garandeert dat de productie op milieuvriendelijke wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten voor de producten.

Het label wordt beheerd door de Nordic Ecolabelling Board. Dat bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Scandinavische overheden, die via het label duurzame consumptie willen promoten. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Nordic Swan is een milieulabel. Bij de productie mag slechts een beperkt aantal additieven en grondstoffen worden gebruikt: verontreinigende producten uit de productie van grondstoffen zijn verboden.

Het label hanteert strenge normen voor de toxiciteit voor het waterleven en ook voor de biologisch afbreekbaarheid van de producten, aangezien het zich baseert op een (duurzame) levenscyclus van het product. Vanuit diezelfde filosofie hanteert het label criteria die de hoeveelheid verpakking per dosis begrenzen. De verpakking is evenwel niet van gerecycleerd materiaal. Sinds een update van de criteria in 2015 moeten onderdelen in kunststof niet meer van gerecycleerd plastic zijn. Er is een verbod op het gebruik van schadelijke stoffen en schadelijke productieprocessen.

Computers met een Nordic Swan-label hebben een laag energieverbruik. Er zijn maximale geluidsnormen van toepassing, die niet mogen worden overschreden. De computers zijn makkelijk up te graden en makkelijk demonteerbaar: ze moeten zo ontworpen zijn dat belangrijke componenten ervan gemakkelijk door de eindverbruiker kunnen worden uitgewisseld of uitgebreid.

Het label voorziet geen voorgeprogrammeerde instellingen voor de slaapstand van de computer. Reserveonderdelen zijn niet beschikbaar. Het label voorziet geen kwaliteitscriteria voor de batterij. Ook qua ergonomie voorziet het geen criteria: zo kan het niet garanderen dat gebruikers geen vermoeide ogen zullen hebben na langdurig werken aan een beeldscherm.

Sociaal

Nordic Swan is geen sociaal label. Het label kijkt niet om naar goede arbeidsomstandigheden tijdens de productie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, die moeten voldoen aan internationale standaarden.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.nordic-ecolabel.org.