Nordic Swan is een label voor ecologische producten

Label

Nordic Swan

Nordic Swan is een Scandinavisch label voor ecologische productendiverse opgericht in 1989. Het label kan worden teruggevonden op onder meer schoonmaakmiddelen, papier, verven, computers en toeristische accommodaties. Voor elk van die types producten hanteert het label aparte criteria.

Nordic Swan garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke wijze gebeurt. Verder gelden er voor diverse categorieën kwaliteitsvereisten voor de producten.

Het label wordt beheerd door de Nordic Ecolabelling Board. Dat bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Scandinavische overheden, die via het label duurzame consumptie willen promoten.

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Nordic Swan is een milieulabel. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een verminderde impact op het milieu.

Afhankelijk van de productcategorie wordt gekeken naar de volgende milieu-impacten: energieverbruik, emissies naar lucht en water, verbod op het gebruik van schadelijke stoffen, verpakkingsafval, biologische landbouw, gerecyclede grondstoffen … De verpakking en communicatie moeten duidelijke informatie weergeven over het gebruik, de dosering en de gevaren van de producten.

Voor sommige van de categorieën zijn producten getest op hun kwaliteit en doelmatigheid.

Sociaal

Nordic Swan is geen sociaal label. De ingrediënten hoeven niet fair trade te zijn.

Dierenwelzijn

Nordic Swan besteedt geen aandacht aan dierenwelzijn. 

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, die moeten voldoen aan internationale standaarden.

WELKE PRODUCTEN DRAGEN DIT LABEL?
MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.nordic-ecolabel.org.