Nordic Swan is een label voor ecologische producten, zoals papier

Onderdeel van Nordic Swan
Label

papier: Nordic Swan

Nordic Swan is een Scandinavisch label voor ecologische producten, opgericht in 1989. Het label kan onder meer teruggevonden worden op papier. Het label heeft specifieke criteria voor elk type product, zoals printerpapier en tissuepapier.

Het label garandeert dat de productie op milieuvriendelijke wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten voor de producten.

Het label wordt beheerd door de Nordic Ecolabelling Board. Dat bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Scandinavische overheden, die via het label duurzame consumptie willen promoten.

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Nordic Swan is een milieulabel. De producten bestaan voor minimaal 75 procent uit gerecycleerd papier of voor minimaal 30 procent uit vezels afkomstig van duurzaam bosbeheer.

Bij de productie van het papier is het gebruik van giftige stoffen verboden. Ook is er een verbod op bleking met chloorgas. Er is evenwel geen verbod op optische witmakers, de chemische toevoegingen die regelmatig gebruikt worden om de kleur van het papier intensief wit te maken.

Het label legt maximale emissienormen naar water en lucht op voor schadelijke stoffen bij productie, zoals zwavel, fosfor en absorbeerbare organische halogenen. Ook heeft het normen voor het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Bovendien moet er een afvalbeheersplan opgesteld worden. De producten zijn getest op hun doelmatigheid.

Sociaal

Nordic Swan is geen sociaal label. Het label kijkt niet om naar goede arbeidsomstandigheden tijdens de productie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, die moeten voldoen aan internationale standaarden.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.nordic-ecolabel.org.