Nordic Swan is een ecologisch label voor onder andere toeristische accommodaties

Onderdeel van Nordic Swan
Label

reizen: Nordic Swan

Nordic Swan is een Scandinavisch label voor ecologische producten, waaronder toeristische accommodaties. Het geeft aan dat de toeristische accommodaties en kampeerterreinen op een milieuvriendelijke wijze worden ingericht en beheerd.

Het label heeft een aantal verplichte criteria, aangevuld met optionele criteria waarvan een gedeelte moet worden ingevuld.

Het label wordt beheerd door de Nordic Ecolabelling Board. Dat bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Scandinavische overheden, die via het label duurzame consumptie willen promoten. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Het label heeft een aantal verplichte criteria aangevuld met optionele criteria waarvan een gedeelte moet worden ingevuld.

De verplichte criteria op vlak van milieu zijn vooral gericht op energieverbruik. Er is een maximale waarde vastgelegd per aanwezige gast die niet mag worden overschreden. Daarnaast moet het waterverbruik, de afvalproductie en het gebruik van chemische producten (detergenten, wasmiddelen, …) ook onder een maximale drempelwaarde blijven. Verder zijn er verplichtingen inzake afvalinzameling en aankoop van chemische producten.

De optionele criteria omvatten criteria op vlak van transport, herbruikbare bekers, waterbesparende maatregelen, vegetarische maaltijden en aankoop van ecogelabelde producten. Er moet een managementsysteem zijn dat de volgende punten omvat: milieucommunicatie naar de consument (informatie over openbaar vervoer, energiebesparing, …), opleiding van het personeel en het bijhouden van het energie- en watergebruik, de afvalproductie en het verbruik van chemische producten.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, die moeten voldoen aan internationale standaarden.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.nordic-ecolabel.org.