Nordic Swan is een Scandinavisch label voor ecologische producten

Onderdeel van Nordic Swan
Label

onderhoudsproducten: Nordic Swan

Nordic Swan is een Scandinavisch label voor schoonmaakmiddelen, opgericht in 1989. Het label kan teruggevonden worden op wasmiddelen, detergenten, handafwasmiddelen en machineafwasmiddelen. Voor elk van die type producten heeft het label aparte criteria.

Nordic Swan garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten voor de producten.

Het label wordt beheerd door de Nordic Ecolabelling Board. Dat bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Scandinavische overheden, die via het label duurzame consumptie willen promoten. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Nordic Swan is een milieulabel. Bij de productie mag slechts een beperkt aantal additieven en grondstoffen worden gebruikt: verontreinigende producten uit de productie van grondstoffen zijn verboden.

Het label hanteert strenge normen voor de toxiciteit voor het waterleven en ook voor de biologisch afbreekbaarheid van de producten, aangezien het zich baseert op een (duurzame) levenscyclus van het product. Vanuit diezelfde filosofie hanteert het label criteria die de hoeveelheid verpakking per dosis begrenzen. Er is een verbod op het gebruik van schadelijke stoffen en schadelijke productieprocessen.

De producten zijn getest op hun doelmatigheid. De verpakking moet duidelijke informatie weergeven over het gebruik, de dosering en de gevaren van de producten.

Het label biedt een kwaliteitsgarantie voor het schoonmaakresultaat. Plantaardige en dierlijke ingrediënten van de producten die het label hanteren, moeten evenwel niet afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Er is evenmin een verbod op ggo's. Producenten worden niet verplicht groene energie te gebruiken voor productie.

Sociaal

Nordic Swan is geen sociaal label. De ingrediënten moeten niet fair trade zijn.

Dierenwelzijn

Nordic Swan besteedt geen aandacht aan dierenwelzijn. Producten mogen getest worden op dieren.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, die moeten voldoen aan internationale standaarden.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.nordic-ecolabel.org.