Nordic Swan is een label voor ecologische producten, zoals verf

Onderdeel van Nordic Swan
Label

verven en vernissen: Nordic Swan

Nordic Swan is een Scandinavisch label voor ecologische producten, opgericht in 1989. Het label kan onder meer teruggevonden worden op bouwmaterialen, zoals verven en vernissen.

Het label garandeert dat de productie op milieuvriendelijke wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten voor de producten.

Het label wordt beheerd door de Nordic Ecolabelling Board. Dat bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Scandinavische overheden, die via het label duurzame consumptie willen promoten. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Nordic Swan is een milieulabel. Bij de productie van verven en vernissen is het gebruik van schadelijke stoffen verboden. Het label legt criteria op voor vluchtige organische stoffen (VOS), die kunnen verdampen uit bouwmaterialen en ingeademd kunnen worden. Het legt strenge criteria op voor de aanwezigheid van formaldehyde, een giftig conserverings- en bindmiddel dat irritatie van het oogvlies en de bovenste luchtwegen kan veroorzaken.

Ook heeft het normen voor de aanwezigheid van titaniumdioxide (het pigment dat verf een witte kleur geeft) en zware metalen. Voor de aanwezigheid van pesticidenresidu's worden geen normen opgelegd.

Het label heeft evenwel geen criteria voor geurhinder en legt geen maximale emissienormen op voor het energieverbruik bij de productie. De producten zijn getest op hun doelmatigheid. De verpakking moet duidelijke informatie weergeven over het gebruik, de dosering en de gevaren van de producten.

Het label biedt strenge criteria voor hun kwaliteitsstandaarden, die onder andere van toepassing is op de schrobweerstand, de dekkingsgraad en de waterbestendigheid.

Sociaal

Nordic Swan is geen sociaal label. Het label kijkt niet om naar goede arbeidsomstandigheden tijdens de productie.

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, die moeten voldoen aan internationale standaarden.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.nordic-ecolabel.org.