Een Europees label voor voeding

Label

voeding: Beschermde oorsprongsbenaming

Beschermde Oorsprongsbenaming is een Europees label voor streekgebonden voedingsproducten, opgericht in 1993.

Het label garandeert dat de productie, verwerking of de bereiding gebeurt in een welomschreven geografische zone, met erkend en vastgesteld vakmanschap.

De kenmerken van het product moeten met andere woorden in hoofdzaak of exclusief te danken zijn aan het bijzondere geografische milieu van de plaats van oorsprong. Aan die bepaalde streek of (in mindere mate) dat bepaald land wordt het product en zijn hoedanigheid of faam toegeschreven.

Dit label is strenger dan het label Beschermde Geografische Aanduiding, dat stelt dat ofwel de productie, ofwel de verwerking, ofwel de bereiding in de geografische zone in kwestie dient te gebeuren.

Een voorbeeld is de Vlaams-Brabantse tafeldruif.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd en toegekend door de Europese Commissie. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Beschermde Oorsprongsbenaming is geen milieulabel.

Sociaal

Beschermde Oorsprongsbenaming is geen sociaal label.

WAT ZEGT DE WET?

Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten.
Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen aangeduid door de lidstaten.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://eur-lex.europa.eu/